PIAGAM

LOGO

VISI

Memartabatkan Sunnah melalui INHAD sebagai Pusat Kecemerlangan dan Hab Hadis di Nusantara dan Antarabangsa.

MISI

Bertekad ke arah  mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan, pelatihan, perundingan dan pengurusan profesional berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

SLOGAN

Menelusuri Sirah, Memartabatkan Sunnah

MOTO

بلغوا عني ولو آية

“Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya sepotong ayat”. (Hadis Riwayat al-Bukhari)

FALSAFAH

Kesepaduan antara ilmu, iman dan amal menjadi dasar ke arah melahirkan insan yang bertaqwa dan berketrampilan untuk menyumbang kepada kesejahteraan diri, masyarakat, negara dan ummah.

MATLAMAT

Memartabatkan hadis sebagai sumber yang kedua diiktiraf dalam Islam melalui pendidikan, penyelidikan, pelatihan, perundingan dan pengurusan  profesional dalam melahirkan generasi celik hadis yang mampu berhadapan dengan cabaran semasa.

OBJEKTIF INHAD

1. Melaksanakan program akademik berorientasikan hadis melalui kerjasama tenaga

    profesional secara formal dan non-formal.

2. Melahirkan penyelidik yang mempunyai kepakaran dalam bidang hadis dan

    pengajiannya serta mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan hadis.

3. Menerbitkan hasil penyelidikan yang berkualiti sebagai solusi kepada isu semasa

    berkaitan hadis.

4. Menyediakan kemudahan ICT kepada ummah untuk mendapatkan hadis-hadis

    nabawi dengan berkesan.

5. Memperkasakan pentadbiran dan pengurusan kewangan secara sistematik.Hakcipta Institut Kajian Hadis (INHAD) 2019©. Hakcipta Terpelihara.

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik INHAD dan pemberi maklumatnya. Apa-apa bentuk penggunaan pihak lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran pihak INHAD adalah salah di sisi undang-undang cyber.

PENAFIAN: INHAD tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada laman ini.