LAWATAN BULETIN PERTIWI KE INHAD, KUIS


(10 Julai 2020)– Wakil pihak Buletin Pertiwi ke  Institut Kajian Hadis dan Aqidah (INHAD), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Lawatan ini bertujuan untuk menemu bual serta merekod berkaitan aplikasi apps e-gadis. Perbualan ini melibatkan Pengarah INHAD, YBhg. Dr. Norsaleha binti Mohd Salleh selaku ketua penyelidik bagi apps e-gadis.