UTAMA

 

 

 

 *DIKEMAS KINI

KENALI KAMI

Institut Kajian Hadis dan Akidah (dahulu dikenali sebagai Institut Kajian Hadis Selangor) ditubuhkan secara rasminya pada 26 Mac 2006 melalui Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah (ALP), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Pada 4 Julai, 2007 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang ke-21 telah meluluskan syor penubuhan Institut Kajian Hadis Selangor dan dikenali dengan nama singkatan INHAD.

Pada 23 Mei 2018 Mesyuarat Pengurusan KUIS bil 4/2018 meluluskan nama INHAD kepada Institut Kajian Hadis dan Akidah yang menggabungkan pentadbiran INHAD dengan ASDEC (Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah and Da`wah Development Center). Ini bertujuan mengukuhkan lagi struktur dan memudahkan sebarang urusan selepas ini selain menjadikan operasi INHAD lebih meluas, di mana hadis dan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah berkait rapat antara satu sama lain.

Matlamat utama penubuhan Institut Kajian Hadis dan Akidah (INHAD) adalah untuk menjadi pakar rujuk dalam bidang kajian hadis dan akidah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selari dengan itu, INHAD berusaha mewujudkan program pasca siswazah, mengadakan kolaborasi dan jaringan bersama industri, mengkomesialkan hasil penyelidikan serta menyumbang manfaat kepada masyarakat dan negara.

Dari aspek struktur pentadbiran organisasi, INHAD bernaung di bawah struktur akademi KUIS, di mana Rektor dan Timbalan Rektor Akademik dan Penyelidikan menjadi penasihat organisasi. INHAD mempunyai seorang pengarah, dua (2) orang ketua unit, tiga (3) orang koordinator, seorang pegawai felo penyelidik kanan, seorang pembantu tadbir, dua (2) orang Felo Perunding Utama dan 14 orang felo penyelidik.

 


Hakcipta Institut Kajian Hadis (INHAD) 2023©. Hakcipta Terpelihara.

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik INHAD dan pemberi maklumatnya. Apa-apa bentuk penggunaan pihak lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran pihak INHAD adalah salah di sisi undang-undang cyber.

PENAFIAN: INHAD tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada laman ini.