LATAR BELAKANG

Institut Kajian Hadis (INHAD), bermula sebagai sebuah institusi di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Ia tercetus dari hasrat Kerajaan Negeri untuk memenuhi keperluan masyarakat bagi mendapatkan sumber pendidikan dan membina kesedaran tentang peri pentingnya Hadis dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam.

Idea penubuhan institusi ini bertitik tolak secara rasminya pada 26 Mac, 2006 melalui Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah (ALP), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) yang ketika itu dipimpin oleh Rektor, Dato’ Hj. Mohd Adanan bin Isman. ALP meminta supaya sebuah pusat kajian Hadis ditubuhkan. Seterusnya, MajlisMesyuarat Kerajaan Negeri yang ke-21 telah meluluskan syor penubuhan Institut Kajian Hadis Selangor pada 4 Julai, 2007 dan dikenali dengan nama singkatan INHAD.

Pada mulanya, INHAD beroperasi di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz di Shah Alam. Kemudian, ia dipindahkan beroperasi di KUIS mulai Ogos 2008. Apa yang menarik, institusi ini mula digerakkan oleh pasukan dua Muslim reverts yang bersemangat tinggi dan gigih, iaitu Ustaz Mohd Farid Ravi bin Abdullah (dari Jabatan al-Qur’an dan Sunnah, KUIS) sebagai Pengarah dan Ustaz Daud Lin bin Abdullah (dari Jabatan Dakwah, KUIS) sebagai Timbalan Pengarah dan Pengawai Eksekutif Pentadbiran.

Mereka mengorak langkah bersama sehingga dua (2) orang pegawai penyelidik dilantik iaitu Ustaz Mohd Norzi bin Nasir dan Nur Afifah binti Abas pada bulan Januari 2009.  Dalam Bulan Jun pada tahun yang sama, dua (2) orang pembantu Penyelidik dilantik iaitu Muhammad Muzammil Misbah dan Norlaili Mohammad Rahman (bekas pelajar KUIS).  Muzammil juga merangkap Pembantu Tadbir di pejabat INHAD. 

Pada tahun 2010, INHAD melantik seorang felo penyelidik: Ustaz Abdul Majid Ghouri yang berasal dari Hyderabad, India.  Kemudian seorang lagi pegawai penyelidikan Ustaz Abdul Hadi Awang menyertai INHAD sebelum berpindah ke Pusat Kecemerlangan Zakat (MIMTAZ) di bawah Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP).  Ustaz Rashidi, pula dilantik menggantikan tempat Ustaz Daud Lin yang dilantik menjadi pengarah PPP dan kemudian ke MAIS.  Ustaz Mohd Khafidz Soroni dilantik sebagai pengarah menggantikan Ustaz Mohd Farid yang mengambil cuti melanjutkan pengajian ke peringkat PhD di Universiti Al al-Bayt, Jordan.

Pada era kepimpinan Prof Dato Dr Aziuddin Ahmad sebagai rektor INHAD telah diletakkan di bawah Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP/RMC) sebagai satu unit selama 2 tahun (2012-2014). Sebagai pusat kecemerlangan paling lama di KUIS, INHAD dipisahkan semula sebagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) berasingan pada era kepimpinan rektor, Prof Datuk Dr. Ab. Halim bin Tamuri.

INHAD bergerak semula di bawah pimpinan Pemangku Pengarah, Ustaz Mohd Norzi.  Sebelum  Ustazah Rosni binti Wazir dari Jabatan al-Quran dan al-Sunnah pula dilantik sebagai pengarah, mulai 1 Januari 2015.

Sepanjang penubuhannya, INHAD telah menerbitkan 28 buah buku, 11 bilangan Jurnal Hadis dan menjalankan 4 buah penyelidikan berkaitan hadis.  Ia juga telah menjalankan beberapa bengkel berkaitan takhrij hadis, ceramah mengenai akidah, daurah pengajian kitab-kitab hadis dan seminar mengenai hadis iaitu 1St Inhad International Muzakarah and Muktamar On Hadith (IMAM 2016) dan seminar Tokoh Hadis Imam al-Bukhari.

 

 

 

 

 


Hakcipta Institut Kajian Hadis (INHAD) 2015©. Hakcipta Terpelihara.

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik INHAD dan pemberi maklumatnya. Apa-apa bentuk penggunaan pihak lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran pihak INHAD adalah salah di sisi undang-undang cyber.

PENAFIAN: INHAD tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada laman ini.