Home » Hadis Senyum

Category Archives: Hadis Senyum

Hadis Senyum 21 : Bantal

Terjemahan

Daripada ‘Adī ibn Ḥātim RA, ia berkata: “Ketika ayat ini diturunkan, {Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam} , aku mengambil ikat kepala berwarna putih dan ikat kepala berwarna hitam, kemudian meletakkan keduanya di bawah bantalku. Setelah itu aku memperhatikannya, tetapi aku tetap belum jelas. Aku lalu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan baginda tertawa kemudian bersabda: “Sesungguhnya bantalmu adalah lebar dan panjang, akan tetapi maksudnya adalah malam dan siang.” Dan berkata ‘Uthmān RA: “Yang dimaksud dengan kedua-duanya (benang putih dan hitam) adalah kegelapan malam dan kecerahan siang”.”

Pengajaran

1. Al-Sunnah berperanan untuk menjelaskan makna nas-nas al-Quran yang samar atau belum jelas.

2. Awal waktu pelaksanaan puasa yang menyebabkan seseorang tidak dibenarkan makan, minum, mencampuri isteri adalah ketika fajar sadiq (cahaya putih yang melintang mengikuti garis lintang ufuk di sebelah timur akibat pantulan cahaya matahari oleh atmosfera) telah terbit. Terbitnya fajar sadiq merupakan tanda telah masuknya waktu solat subuh.

3. Benang putih bermaksud fajar sadiq, sedangkan benang hitam adalah waktu malam.

4. Larangan makan dan minum berlaku apabila fajar sadiq telah terbit yang ditandai dengan dikumandangkannya azan solat subuh.

5. Diperlukan sikap berhati-hati (ihthiyat) agar sebelum masuknya waktu solat subuh seseorang sudah tidak dalam keadaan makan dan minum sehingga menyebabkan puasanya menjadi batal.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 20 : Haiwan Tunggangan

Terjemahan

Daripada [‘Alī ibn Rabī‘ah] ia berkata: “Aku melihat ‘Alī RA didatangkan kepadanya seekor haiwan supaya ia menungganginya, ketika meletakkan kakinya pada haiwan tunggangan itu, Alī RA berkata: “Dengan menyebut nama Allah.” Ketika telah berada di atas tunggangannya, ia berkata: “Segala puji bagi Allah SWT.” Setelah itu ia mengucapkan: “Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesunguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.” Setelah itu ‘Alī RA mengucapkan: “Segala puji bagi Allah SWT” sebanyak tiga kali. Kemudian mengucapkan “Allah Maha Besar” sebanyak tiga kali, lalu mengucapkan “Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.” Kemudian ‘Alī RA tertawa, maka ia ditanya: “Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau tertawakan?”, Ia menjawab: “Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang aku lakukan (tadi), lalu Rasulullah SAW setelah itu tertawa, maka aku berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang engkau tertawakan?”, Baginda pun menjawab: “Sesungguhnya Tuhanmu kagum terhadap hambaNya ketika mengucapkan: “Ampunilah dosaku wahai Tuhanku.” Hamba itu tahu bahawa tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Aku (Allah)”.”

Pengajaran

1. Hadis ini mengajarkan tentang adab memandu ataupun menunggang kenderaan serta doa yang disunnahkan untuk dibaca, iaitu:

a ) Ketika meletakkan kaki pada kenderaan, hendaklah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

 b ) Ketika telah berada di atas kenderaan, hendaklah membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Segala puji bagi Allah

Kemudian membaca:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesunguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Kemudian membaca (3 kali):

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Segala puji bagi Allah

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar

Kemudian membaca:

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ 

Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.

 2.Dianjurkan untuk tersenyum ketika menaiki kenderaan sebagaimana athar daripada ‘Ali RA yang tersenyum ketika menunggang kenderaannya, di mana perkara itu adalah ikutan beliau kepada Rasulullah SAW ketika menaiki kenderaan.

3. Allah SWT merasa kagum terhadap seorang hamba ketika memohon ampun kepadaNya, di mana dia sedar bahawa tiada sesuatu pun yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah SWT.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 19 : Mengawasi Musuh

Terjemahan

Daripada Sahal ibn Ḥanẓaliyah RA, ia berkata: “Mereka (para sahabat) berjalan bersama Rasulullah SAW ketika perang Hunain. Mereka melakukan perjalanan yang amat panjang hingga masuk waktu petang. Aku solat bersama Rasulullah SAW dan setelah itu datang seorang penunggang kuda, ia berkata: “Ya Rasulullah, aku meninggalkan kalian hingga aku mendaki gunung ini dan ini. Tatkala berada di Hawazin aku melihat wanita-wanita berada di tandu-tandu mereka dan haiwan-haiwan mereka semuanya berkumpul di Hunain.” Nabi SAW kemudian tersenyum dan bersabda: “Esok insya Allah itu semua menjadi ghanimahnya orang Islam.” Baginda meneruskan sabdanya: “Siapa yang akan berjaga untuk kita pada malam ini?”, Anas ibn Abū Marthad Al-Ghanawī berkata: “Aku wahai Rasulullah!”, Rasulullah SAW berkata: “Naiklah (ke atas haiwan tunggangan).” Setelah itu ia menaiki kudanya dan mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah ke bukit ini hingga kamu berada di atasnya. Kami tidak akan diserang hendap dari arahmu pada malam hari.” Ketika kami bangun untuk solat Subuh, Rasulullah SAW menuju tempat solatnya kemudian solat dua rakaat. Setelah itu Baginda SAW bersabda: “Apakah kalian merasakan (kepulangan) penunggang kuda kalian?”, Mereka menjawab: “Kami tidak merasakan kedatangannya, ya Rasululah!”. Akhirnya solat pun didirikan dan Rasulullah SAW solat dengan menoleh ke bukit. Setelah mendirikan solat dan salam, Baginda bersabda: “Berbahagialah kalian, kerana penunggang kuda kalian telah datang.” Hal itu membuat kami memandang ke balik-balik pepohonan yang ada di bukit dan tiba-tiba ia (penunggang kuda) telah datang. Setelah itu ia menghadap Rasulullah SAW dan memberi salam kepada Baginda, kemudian berkata: “Aku pergi hingga ke puncak bukit, sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, kemudian setelah bangun aku mendaki dua bukit tersebut, tetapi aku lihat tidak ada seorang pun di sana.” Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Apakah engkau telah turun pada malam hari?”. Ia menjawab: “Tidak, kecuali untuk solat dan buang hajat.” Rasulullah SAW pun bersabda: “Kamu telah dijamin (Syurga), maka tidak mengapa jika kamu tidak melakukan amalan lain sesudahnya”.”

Pengajaran

1. Hadis ini menunjukkan jauhnya firasat atau pandangan batin Rasulullah SAW yang menjangkakan kemenangan di pihak Islam dan memperoleh harta rampasan perang (ghanīmah) yang banyak.

2. Anjuran mengucapkan “In shā’ Allah” (Jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkehendak) jika hendak melakukan sesuatu perkara di kemudian hari.

3. Galakan untuk berjaga di malam hari ketika perang.

4. Kewajipan untuk mentaati arahan komander perang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Anas ibn Abū Marthad Al-Ghanawī RA untuk berjaga di puncak bukit supaya tidak berlaku penyerangan dari arahnya pada malam hari.

5. Anas ibn Abū Marthad Al-Ghanawī RA telah menuruni bukit yang menjadi kawasan jagaannya, itupun kerana suatu urusan penting, seperti hendak mendirikan solat atapun membuang hajat.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 18 : Doa Rasulullah

Terjemahan

Dari [Anas ibn Mālik] ia berkata: “[Ummu Ḥarām binti Milḥān] -saudara perempuan Ummu Sulaim – bercerita kepadaku bahawa Rasulullah SAW berqaylulah (tidur sekejap) di sisi mereka, lalu Rasulullah SAW terjaga dari tidurnya lalu tertawa. Ummu Ḥarām berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?”, Rasulullah SAW menjawab: “Aku melihat (bermimpi) suatu kaum yang berlayar di atas samudera ini laksana raja di atas tahta.” Ummu Ḥarām berkata: “Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dapat menjadi salah satu di antara mereka.” Rasulullah SAW kemudian bersabda: “Sesungguhnya engkau termasuk salah satu di antara mereka.” Ummu Ḥarām melanjutkan perkataannya: “Kemudian Rasulullah SAW meneruskan tidurnya dan setelah itu terbangun lagi dan tertawa.” Ummu Ḥarām bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?”, Rasulullah SAW lalu menjawab dengan perkataan seperti tadi. Ummu Ḥarām berkata: “Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar menjadikanku termasuk orang di antara mereka.” Rasulullah SAW menjawab: “Engkau termasuk golongan yang pertama.” Anas berkata: “Setelah itu Ummu Haram dinikahi oleh ‘Ubādah ibn Ṣāmit. Ia (‘Ubādah bin Ṣāmit) berperang di samudera dan Ummu Ḥarām dibawa serta olehnya. Setelah ia kembali Ummu Ḥarām diberikan seekor kuda kecil untuk ia tunggangi, tetapi kuda tersebut membanting Ummu Ḥarām sehingga lehernya patah dan akhirnya meninggal dunia”.”

Pengajaran

1. Keistimewaan Ummu Ḥarām RA di sisi Rasulullah SAW. Baginda telah menceritakan mimpi indahnya kepada Ummu Ḥarām RA.

 2. Bolehnya meminta kepada seseorang yang dikenali sebagai lebih alim, warak dan salih daripada kita untuk didoakan sesuatu yang baik dan dihindarkan daripada perkara jahat.

 3. Ummu Ḥarām dan suaminya ‘Ubādah ibn Ṣāmit RA dilukiskan dalam mimpi Baginda seperti seorang raja dan permaisuri yang berlayar di atas bahtera.

4. Hadis ini menunjukkan bolehnya melibatkan kaum wanita bersama lelaki dalam peperangan.

5. Pertempuran yang dihadiri oleh ‘Ubādah ibn Ṣāmit di samudera luas mengisyaratkan kepada setiap askar untuk menguasai teknik peperangan, penyelaman dan berenang. Hal ini juga menjadi amalan Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yakni berenang, berkuda dan memanah.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 17 : Pendeta dan Jari

Terjemahan

 Daripada [‘Abdullah] RA berkata: “Seorang pendeta datang kepada Nabi SAW lalu dia berkata: “Ya Muhammad, kami mendapati bahawa Allah SWT menjadikan langit, bumi, pokok, air, tanah, dan seluruh makhluk dengan jariNya lantas berkata: “Akulah Raja (Penguasa)!” Maka Rasulullah SAW pun tertawa sehingga nampak gigi serinya sebagai pembenaran terhadap perkataan pendeta tersebut. Kemudian Baginda membaca ayat: “Dan mereka tidak mengagungkan Allah SWT dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan”.”

Pengajaran

1. Kebesaran dan keagungan Allah SWT tidak terbatas dan tidak dapat dibayangkan. Segala sesuatu selainNya adalah milik dan di bawah tetapanNya.

2. Allah SWT menciptakan seluruh makhluk lalu memberikan rezeki kepada mereka seluruhnya dan mengatur seluruh urusan mereka.

3. Allah SWT Maha Kaya sehingga tidak memerlukan kepada para makhluk dengan ketaatan mereka dan tidak tersentuh dengan segala bahaya sedikit pun akibat maksiat

4. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan mereka untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua laranganNya, kerana semua itu kebaikannya akan kembali untuk diri mereka sendiri.

5. Segala sesuatu berupa keinginan kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan semasa di dunia adalah boleh ketika di Syurga.

6. Orang musyrik tidak menghormati Allah SWT dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadaNya, sedangkan bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kuasaNya dan langit tergulung dengan kekuasaanNya Maha Sucilah Dia dan Tertinggi keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan.

7. Keutamaan bersifat qanā‘ah atau merasa cukup dengan rezeki yang dimiliki dan juga perintah untuk menjauhi kejahatan.

Please follow and like us:
0

PEMIMPIN DAN JAWATAN

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى  يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ    

[al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man lam yas’al al-imārah a‘ānahullah ‘alayhā, No. 6727]

Maksudnya:

Daripada [‘Abd al-Raḥman ibn Samurah] berkata: “Saya telah mendengar [Abū Hurairah] RA berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku: “Wahai ‘Abd al-Raḥman ibn Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan, kerana apabila engkau diberi kekuasaan setelah memintanya, engkau akan dibiarkan tanpa pertolongan daripada Allah SWT. Namun, apabila engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, nescaya Allah SWT akan menolongmu menjalankan kekuasaan itu. Apabila engkau bersumpah atas sesuatu, lalu engkau mendapatkan yang lebih baik darinya, bayarlah kafarat sumpahmu dan kerjakan yang lebih baik itu”.”

Saudara, hadis ini menekankan tentang etika politik. Seorang ahli politik yang berwibawa dan disegani akan sentiasa menjaga dan membaja budaya sihat dalam arena politik. Mereka dituntut untuk terus kekal mengamalkan etika dalam berpolitik. Hal ini kerana jika kehidupan politik tidak berasaskan nilai-nilai murni implikasinya kepada persepsi masyarakat bahawa politik itu kotor. Walhal, tidak selamanya politik itu kotor, bahkan Nabi SAW sendiri adalah salah seorang ahli politik yang berjaya dan disegani pihak kawan mahupun lawan kerana mempamerkan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan seteru politiknya.

Justeru, jika ditelusuri makna hadis di atas, didapati citra “kekotoran” dalam kancah politik itu sebenarnya bersumber daripada sikap politikus yang obses dan keghairahan mendapatkan sesuatu kedudukan atau pangkat. Dalam hal ini, ambisi menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk sikap dan pandangan politik seseorang sehingga menjadi kotor. Tidak hairan dalam kalangan sesetengah mereka yang memegang tampuk kekuasaan sering kali dihubungkaitkan dengan amalan rasuah dan nepotisme. Walaupun undang-undang sudah ditegakkan dan ada yang sudah dijatuhkan hukuman, namun ia tidak sekali-kali menakutkan mereka. Mereka tidak mahu mempedulikan amanah itu, dan sudah tidak lagi mahu menegakkan neracanya.

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (1986: 133) menjelaskan makna hadis ini dengan lebih terperinci. Beliau menyatakan bahawa:

Barang siapa yang meminta jawatan, lalu diberikan jawatan itu kepadanya, maka dia tidak akan ditolong kerana cita-citanya itu. Dari sini dapat disimpulkan bahawa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jawatan adalah makruh. Maksud dalam jawatan ini adalah pemerintahan, pengadilan, kewangan, dan lain-lain. Sesiapa berambisi mendapatkannya maka dia tidak diberi pertolongan. Namun, hal ini bertentangan dengan riwayat Abū Dāwud daripada Abū Hurairah RA yang diriwayatkan secara marfū‘:

مَنْ طَلَبَ قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ

Sesiapa meminta jabatan untuk mengadili kaum Muslimin hingga mendapatkannya kemudian keadilannya mengalahkan kecurangannya maka baginya syurga. Tetapi sesiapa yang kecurangannya mengalahkan keadilannya maka baginya neraka.

Justeru, kedua-dua riwayat ini dapat disatukan maknanya bahawa tidak selamanya meminta jawatan itu menyebabkan putusnya pertolongan Allah SWT, tetapi jika ianya dipinta tetapi tidak dapat menatijahkan keadilan, maka yang inilah yang tidak mendapatkan pertolongan Allah SWT. Ataupun maksud hadis yang sedang dibincangkan ini adalah bagi mereka yang meminta jawatan, sedangkan hadis riwayat Abū Dāwud daripada Abū Hurairah RA bermaksud seseorang yang meminta kerana layak untuk dilantik.

       Sehubungan dengan perkara ini juga, Ibn al-Ṭīn menilai bahawa kemungkinan hadis di atas berlaku untuk selain para Nabi AS, sebagaimana hujahnya (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī 1986: 133):

Hal ini difahami menurut keadaan umum, kerana Nabi Yusuf AS telah berkata dalam surah Yūsuf ayat 55: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِJadikanlah aku bendaharawan negara (mesir)”. Begitu pula Nabi Sulaiman AS berkata dalam surah Ṣāḍ ayat 35: وَهَبْ لِي مُلْكًاDan anugerahkanlah kepadaku kerajaan”.

         Dengan begitu, sekiranya seseorang yang meminta jawatan itu kerana untuk menyelamatkan ummah, mampu berlaku adil, berhukum selaras dengan kehendak al-Quran dan Sunnah, dan dia layak dari segi pengetahuan agama, ilmu terhadap skop jawatannya yang merangkumi hukum hakam dan ilmu dunia dan kekuatan amanah, maka dia boleh meminta jawatan itu dan kelak mendapatkan pertolongan daripada Allah SWT. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (1986: 133) menjelaskan bahawa:

Seseorang yang meminta jawatan tidak akan mendapat pertolongan dan akan mengakibatkan dirinya tidak dapat berlaku adil apabila sudah memangku jawatan tersebut. Pada frasa ayat “Oleh itu kami tidak akan memberi jabatan kepada orang yang bercita-cita” yang menjadi pasangannya adalah pertolongan, kerana sesiapa yang tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah SWT terhadap kerjayanya, maka dia tidak akan mampu menunaikan tanggungjawab itu. Oleh itu, tidak patut memenuhi permintaannya, kerana diketahui bahawa suatu jabatan tidak akan luput daripada kesulitan. Barang siapa tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah SWT, maka dia mendapat kesulitan dalam kerjayanya dan merugi dunia akhirat. Orang yang berakal sihat tentu tidak mahu memintanya sama sekali. Dengan begitu, seseorang yang memiliki kemampuan lalu diberi jawatan tanpa meminta, maka dia dijanjikan akan mendapat pertolongan.

Rentetan daripada itu, perlu dihadami bersama bahawa kadangkala kelayakan yang menjadi syarat utama dalam pemilihan pemimpin itu disalahertikan dengan pelbagai cara dan gaya, sampai kekuatan itu ditukar dengan kekayaan atau kekeluargaan, sedangkan kekuatan itu bermaksud kemampuan dan kelayakan sekalipun tidak berharta dan sebagainya. Dasar untuk memilih seorang pegawai atau pekerja adalah seorang yang kuat dan amanah. Kerana dengan kekuatannya, ia mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Dan dengan sifat amanah, ia akan menempatkan pada tempatnya semua perkara yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan kekuatannya pula, ia sanggup menunaikan kewajipan yang telah dibebani atasnya. Justeru, sebaik-baik tindakan adalah menolak meminta jawatan sekiranya ia mampu tergelincir dalam lumpur dosa dan maksiat. Al-Muhallab berkata (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī 1986: 133):

Termasuk makna dipaksakan adalah diberi jawatan dan dia melihat dirinya tidak layak memangkunya kerana pengagungan dan ketakutan akan terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Dalam keadaan seperti itu dia akan ditolong serta diluruskan. Asas bagi masalah ini bahawa siapa merendah untuk Allah SWT, maka Dia akan mengangkat martabatnya.

Akhirnya, kami menasihati agar rakyat Malaysia sentiasa berpegang dengan ajaran Islam walaupun berbeza dari pilihan pemikiran politik. Sentiasalah menjaga diri daripada terjebak dengan hal-hal yang munkar dan bercanggah dengan prinsip dan dasar Islam.

Wallahu A’lam bi al-Sawab,

 

 

ABUR HAMDI USMAN

Ketua Unit Hadis

Institut Kajian Hadis (INHAD)

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Bandar Seri Putra,

5 Mei 2018 / 19 Syaaban1439 H.

Please follow and like us:
0

RUJUK PAKAR ILMU HADIS ELAK TAFSIR SESUKA HATI

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 16 : Pertanian

Terjemahan

Daripada [Abu Hurairah] RA bahawa pada suatu hari Nabi SAW berbicara dan di sisi Baginda ada seorang lelaki penduduk Badwi: “Ada seorang dari penduduk syurga meminta izin kepada Rabbnya untuk berladang. Maka Rabbnya berkata kepadanya: “Bukankah kamu bebas melakukan apa sahaja yang kamu mahu?” Orang itu berkata: “Benar, tapi aku suka berladang.” Maka orang itu segera menanam benih sehingga tumbuh berkembang dengan sangat banyak, sehingga ketika masa menuai hasilnya sebanyak gunung. Maka Allah SWT berfirman: “Tidak ada yang memuaskan kamu wahai anak Adam.” Maka lelaki Badwi itu berkata: “Demi Allah, tidak akan anda temui orang seperti itu selain orang Quraisy atau Ansar kerana mereka para peladang, sedangkan kami bukanlah peladang.” Maka Nabi SAW tertawa”.

Pengajaran

1. Penghuni Syurga bebas untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki di sana.

2. Keistimewaan penduduk Syurga yang mendapatkan pujian daripada Allah SWT.

3. Keutamaan Kaum Quraisy dan Ansar dalam bidang pertanian.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 15 : Penyusuan

Terjemahan

Daripada [‘Āishah] RA berkata: “Sahlah binti Suhayl datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya lihat di wajah Abū Ḥudhaifah (tanda-tanda benci) apabila Sālim (sekutu) masuk ke dalam (rumah kami).” Lalu Rasulullah SAW berkata: “Susukanlah dia.” Sahlah berkata: “Bagaimana saya boleh menyusukan dia kerana dia adalah seorang lelaki dewasa?” Rasulullah SAW tersenyum dan berkata: “Saya sudah tahu bahawa dia adalah seorang lelaki dewasa”.”

 

Pengajaran

1. Penyusuan boleh mengubah status seseorang menjadi mahram dapat dilakukan kepada seseorang yang telah dewasa.

2. Para ulama berbeza pandangan terhadap pengambilan hukum atas hadis Sahlah (penyusuan kepada orang dewasa) dalam banyak pendapat. ‘Āishah RA dan Dāwud menetapkan keharaman menyusukan kepada orang dewasa. Dan kebanyakan daripada sahabat, tabiin dan ulama lainnya sehingga ke hari ini berpendapat bahawa tidak boleh melakukannya melainkan kepada bayi di bawah umur dua tahun. Melainkan Abu Hanifah Rahimahullah yang mengehadkan sehingga umur bayi dua tahun setengah. Manakala Zufar Rahimahullah berpendapat sehingga umur tiga tahun. Dan daripada Malik terdapat sebuah riwayat yang mengatakan dua tahun beberapa hari.

3. Adapun jumhur berhujjah dengan surah al-Baqarah ayat 233 dan juga beberapa hadis lainnya yang telah disebutkan oleh Muslim, maka jumhur berpendapat bahawa hal ini hanya dikhususkan kepada Sālim sahaja, tidak kepada yang lain.

4. Muslim juga turut meriwayatkan daripada Ummu Salamah dan beberapa isteri Rasulullah SAW bahawa mereka berbeza pandangan dengan ‘Āishah RA dalam hal ini. Ada juga yang berpendapat bahawa hadis ini telah dimansukhkan. Dan yang lain berkata bahawa hukum ini berlaku secara umum untuk semua orang yang keadaannya seperti Sālim dan Sahlah.

5. Pendapat yang lain menyatakan bahawa penyusuan terhadap orang yang telah dewasa/besar merupakan keringanan (rukhshah) yang bersifat umum bagi siapa pun yang keadaannya seperti Sahlah. Adapun sebab pengkhususan hanya bagi Sālim dan Sahlah tidak dapat ditetapkan, sehingga dalam hal ini menjadi pengkhususan bagi siapa sahaja yang keadaannya, seperti Sālim dan isteri Abū Ḥudhaifah, kerana kedua-duanya sukar untuk berhijab dan semestinya sering berjumpa.

6. Adapun selain daripada keadaan seperti Sālim, maka penyusuan terhadap orang dewasa tidak menyebabkan hubungan mahram, bahkan hukumnya haram jika dilakukan.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 14 : Kemudahan

Terjemahan

Daripada [Jābir ibn ‘Abdullah] RA berkata: “Abu Bakar RA datang meminta izin kepada Rasulullah SAW. Beliau mendapati beberapa orang yang duduk di depan pintu dan tidak seorang pun di antara mereka diberi kebenaran. Tetapi Rasulullah SAW memberi keizinan kepada Abū Bakar RA, lalu beliau masuk. Kemudian ‘Umar RA datang meminta izin dan ia telah diizinkan, dan dia mendapati Rasulullah SAW duduk bersama dengan isteri-isterinya di sekelilingnya dalam keadaan sedih dan senyap. Dia (‘Umar) berkata: “Saya akan mengatakan sesuatu yang akan membuat Nabi SAW ketawa.” Lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan anda sekiranya anak perempuan Kharijah meminta kepada saya nafkah, lalu saya bangun dan menampar beliau pada lehernya?” Rasulullah SAW  ketawa dan berkata: “Mereka berada di sekeliling saya seperti yang anda lihat, meminta wang nafkah.” Lalu Abū Bakar RA pergi kepada ‘Āishah RA dan menampar lehernya, dan ‘Umar RA berdiri di hadapan Hafṣah RA dan menampar lehernya, lalu Abū Bakar dan ‘Umar RA berkata: “Anda meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang dia tidak miliki.” Mereka berkata: “Demi Allah, kami tidak meminta Rasulullah SAW untuk apa-apa yang dia tidak miliki.” Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan isteri-isterinya selama sebulan atau dua puluh sembilan hari. Kemudian telah diturunkan ayat ini kepada Baginda: “Wahai para Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu …”, sampai ayat “untuk pahala yang besar.” Rasulullah SAW kemudian menemui ‘Āishah RA dan berkata: “Aku mahu kemukakan sesuatu kepadamu, tetapi jangan menjawab terburu-buru sebelum berunding dengan ibu bapamu.” ‘Āishah RA berkata: “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Lalu Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat itu, lalu ‘Āisyah RA berkata: “Adakah ia tentang anda bahawa saya perlu berjumpa ibu bapa saya, wahai Rasulullah? Tidak, saya memilih Allah, RasulNya, dan negeri akhirat; dan saya juga meminta anda untuk tidak memberitahu mana-mana isteri anda apa yang saya katakan ini.” Rasulullah SAW: “Tidak seorang pun dari mereka akan bertanya kepada saya tanpa saya memberitahunya. Tuhan tidak mengutus aku untuk menjadi keras, atau menyebabkan bahaya, tetapi Ia telah mengutus aku untuk mengajar dan mempermudahkan”.”

Pengajaran

1. Adab memasuki rumah orang lain dengan keizinan tuan rumah.

2. Keutamaan Abū Bakar dan ‘Umar RA di sisi Rasulullah SAW.

3. Anjuran untuk membahagiakan rakan sahabat.

Adakalanya Rasulullah SAW bersikap lemah lembut dan mengalah kepada para isterinya. Namun begitu, Rasulullah SAW juga bersikap tegas. Baginda “memboikot” isterinya dengan tidak mendatangi mereka dalam tempoh satu bulan.

5. Anjuran bagi para isteri untuk bersikap baik terhadap suami.

6. Hadis ini menunjukkan sebab diturunkannya surah Al-Ahzab ayat 28-29.

Please follow and like us:
0


Visitor counter

Visits since 2014

Your IP: 3.233.226.151

November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial