No Picture

Hadis Senyum 12 : Junub

April 24, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan  Daripada [‘Abd al-Raḥmān ibn Abzā], kami bersama ‘Umar, seseorang telah junub lalu datang kepada ‘Umar RA dan berkata: “Wahai Amirul Mukminin, mungkin kami akan tinggal selama للمزيد

No Picture

Hadis Senyum 11 : Tayammum

April 23, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan Daripada [‘Amrū ibn al-‘Āṣ] berkata: “Saya telah bermimpi (yang menyebabkan saya berhadas besar) pada suatu malam yang sangat sejuk semasa perang Zat al-Salasil. Lantaran berasa bimbang للمزيد

No Picture

Hadis Senyum 8 : Senyum

April 18, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan Dari [‘Āishah] Radiyallahu ‘Anha dia berkata: “Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak, sehingga terlihat langit-langit dalam mulutnya, Baginda hanya biasa tersenyum.” Pengajaran 1. Rasulullah SAW للمزيد

No Picture

Hadis Senyum 7 : Malu

April 17, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan  Daripada [Ummu Salamah] bahawa Ummu Sulaim berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT tidak malu sedikit pun daripada kebenaran, apakah seorang wanita wajib mandi jika ia ihtilam (mimpi basah atau للمزيد

No Picture

Hadis Senyum 6 : Kuda

April 16, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan Daripada [Jarīr] dia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku semenjak aku memeluk Islam dan tidaklah dia melihatku kecuali tersenyum. Aku telah mengadukan kepadanya bahawa للمزيد

No Picture

Hadis Senyum 5 : Fakir

April 13, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan Daripada Abū Hurairah RA katanya: “Ketika kami sedang duduk bersama di sisi Rasulullah SAW, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: “Binasalah aku للمزيد

No Picture

Hadis Senyum 4 : Perang

April 12, 2018 inhad-admin 0

  Terjemahan Daripada [Ibn ‘Umar] dia berkata: “Ketika Rasulullah SAW berada di Taif (mengepung penduduk Taif), Baginda bersabda: “In shā’ Allah kita akan pulang esok.” Para sahabat bertanya: للمزيد