Hadis Senyum 19 : Mengawasi Musuh

Terjemahan

Daripada Sahal ibn Ḥanẓaliyah RA, ia berkata: “Mereka (para sahabat) berjalan bersama Rasulullah SAW ketika perang Hunain. Mereka melakukan perjalanan yang amat panjang hingga masuk waktu petang. Aku solat bersama Rasulullah SAW dan setelah itu datang seorang penunggang kuda, ia berkata: “Ya Rasulullah, aku meninggalkan kalian hingga aku mendaki gunung ini dan ini. Tatkala berada di Hawazin aku melihat wanita-wanita berada di tandu-tandu mereka dan haiwan-haiwan mereka semuanya berkumpul di Hunain.” Nabi SAW kemudian tersenyum dan bersabda: “Esok insya Allah itu semua menjadi ghanimahnya orang Islam.” Baginda meneruskan sabdanya: “Siapa yang akan berjaga untuk kita pada malam ini?”, Anas ibn Abū Marthad Al-Ghanawī berkata: “Aku wahai Rasulullah!”, Rasulullah SAW berkata: “Naiklah (ke atas haiwan tunggangan).” Setelah itu ia menaiki kudanya dan mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah ke bukit ini hingga kamu berada di atasnya. Kami tidak akan diserang hendap dari arahmu pada malam hari.” Ketika kami bangun untuk solat Subuh, Rasulullah SAW menuju tempat solatnya kemudian solat dua rakaat. Setelah itu Baginda SAW bersabda: “Apakah kalian merasakan (kepulangan) penunggang kuda kalian?”, Mereka menjawab: “Kami tidak merasakan kedatangannya, ya Rasululah!”. Akhirnya solat pun didirikan dan Rasulullah SAW solat dengan menoleh ke bukit. Setelah mendirikan solat dan salam, Baginda bersabda: “Berbahagialah kalian, kerana penunggang kuda kalian telah datang.” Hal itu membuat kami memandang ke balik-balik pepohonan yang ada di bukit dan tiba-tiba ia (penunggang kuda) telah datang. Setelah itu ia menghadap Rasulullah SAW dan memberi salam kepada Baginda, kemudian berkata: “Aku pergi hingga ke puncak bukit, sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, kemudian setelah bangun aku mendaki dua bukit tersebut, tetapi aku lihat tidak ada seorang pun di sana.” Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Apakah engkau telah turun pada malam hari?”. Ia menjawab: “Tidak, kecuali untuk solat dan buang hajat.” Rasulullah SAW pun bersabda: “Kamu telah dijamin (Syurga), maka tidak mengapa jika kamu tidak melakukan amalan lain sesudahnya”.”

Pengajaran

1. Hadis ini menunjukkan jauhnya firasat atau pandangan batin Rasulullah SAW yang menjangkakan kemenangan di pihak Islam dan memperoleh harta rampasan perang (ghanīmah) yang banyak.

2. Anjuran mengucapkan “In shā’ Allah” (Jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkehendak) jika hendak melakukan sesuatu perkara di kemudian hari.

3. Galakan untuk berjaga di malam hari ketika perang.

4. Kewajipan untuk mentaati arahan komander perang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Anas ibn Abū Marthad Al-Ghanawī RA untuk berjaga di puncak bukit supaya tidak berlaku penyerangan dari arahnya pada malam hari.

5. Anas ibn Abū Marthad Al-Ghanawī RA telah menuruni bukit yang menjadi kawasan jagaannya, itupun kerana suatu urusan penting, seperti hendak mendirikan solat atapun membuang hajat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *