Hadis Senyum 18 : Doa Rasulullah

Terjemahan

Dari [Anas ibn Mālik] ia berkata: “[Ummu Ḥarām binti Milḥān] -saudara perempuan Ummu Sulaim – bercerita kepadaku bahawa Rasulullah SAW berqaylulah (tidur sekejap) di sisi mereka, lalu Rasulullah SAW terjaga dari tidurnya lalu tertawa. Ummu Ḥarām berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?”, Rasulullah SAW menjawab: “Aku melihat (bermimpi) suatu kaum yang berlayar di atas samudera ini laksana raja di atas tahta.” Ummu Ḥarām berkata: “Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dapat menjadi salah satu di antara mereka.” Rasulullah SAW kemudian bersabda: “Sesungguhnya engkau termasuk salah satu di antara mereka.” Ummu Ḥarām melanjutkan perkataannya: “Kemudian Rasulullah SAW meneruskan tidurnya dan setelah itu terbangun lagi dan tertawa.” Ummu Ḥarām bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?”, Rasulullah SAW lalu menjawab dengan perkataan seperti tadi. Ummu Ḥarām berkata: “Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar menjadikanku termasuk orang di antara mereka.” Rasulullah SAW menjawab: “Engkau termasuk golongan yang pertama.” Anas berkata: “Setelah itu Ummu Haram dinikahi oleh ‘Ubādah ibn Ṣāmit. Ia (‘Ubādah bin Ṣāmit) berperang di samudera dan Ummu Ḥarām dibawa serta olehnya. Setelah ia kembali Ummu Ḥarām diberikan seekor kuda kecil untuk ia tunggangi, tetapi kuda tersebut membanting Ummu Ḥarām sehingga lehernya patah dan akhirnya meninggal dunia”.”

Pengajaran

1. Keistimewaan Ummu Ḥarām RA di sisi Rasulullah SAW. Baginda telah menceritakan mimpi indahnya kepada Ummu Ḥarām RA.

 2. Bolehnya meminta kepada seseorang yang dikenali sebagai lebih alim, warak dan salih daripada kita untuk didoakan sesuatu yang baik dan dihindarkan daripada perkara jahat.

 3. Ummu Ḥarām dan suaminya ‘Ubādah ibn Ṣāmit RA dilukiskan dalam mimpi Baginda seperti seorang raja dan permaisuri yang berlayar di atas bahtera.

4. Hadis ini menunjukkan bolehnya melibatkan kaum wanita bersama lelaki dalam peperangan.

5. Pertempuran yang dihadiri oleh ‘Ubādah ibn Ṣāmit di samudera luas mengisyaratkan kepada setiap askar untuk menguasai teknik peperangan, penyelaman dan berenang. Hal ini juga menjadi amalan Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yakni berenang, berkuda dan memanah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *