Hadis Senyum 17 : Pendeta dan Jari

Terjemahan

 Daripada [‘Abdullah] RA berkata: “Seorang pendeta datang kepada Nabi SAW lalu dia berkata: “Ya Muhammad, kami mendapati bahawa Allah SWT menjadikan langit, bumi, pokok, air, tanah, dan seluruh makhluk dengan jariNya lantas berkata: “Akulah Raja (Penguasa)!” Maka Rasulullah SAW pun tertawa sehingga nampak gigi serinya sebagai pembenaran terhadap perkataan pendeta tersebut. Kemudian Baginda membaca ayat: “Dan mereka tidak mengagungkan Allah SWT dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan”.”

Pengajaran

1. Kebesaran dan keagungan Allah SWT tidak terbatas dan tidak dapat dibayangkan. Segala sesuatu selainNya adalah milik dan di bawah tetapanNya.

2. Allah SWT menciptakan seluruh makhluk lalu memberikan rezeki kepada mereka seluruhnya dan mengatur seluruh urusan mereka.

3. Allah SWT Maha Kaya sehingga tidak memerlukan kepada para makhluk dengan ketaatan mereka dan tidak tersentuh dengan segala bahaya sedikit pun akibat maksiat

4. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan mereka untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua laranganNya, kerana semua itu kebaikannya akan kembali untuk diri mereka sendiri.

5. Segala sesuatu berupa keinginan kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan semasa di dunia adalah boleh ketika di Syurga.

6. Orang musyrik tidak menghormati Allah SWT dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadaNya, sedangkan bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kuasaNya dan langit tergulung dengan kekuasaanNya Maha Sucilah Dia dan Tertinggi keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan.

7. Keutamaan bersifat qanā‘ah atau merasa cukup dengan rezeki yang dimiliki dan juga perintah untuk menjauhi kejahatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *