No Picture

Hadis Senyum 15 : Penyusuan

May 3, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan Daripada [‘Āishah] RA berkata: “Sahlah binti Suhayl datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya lihat di wajah Abū Ḥudhaifah (tanda-tanda benci) apabila Sālim للمزيد