Home » 2018 » April (Page 2)

Monthly Archives: April 2018

Hadis Senyum 5 : Fakir

Terjemahan

Daripada Abū Hurairah RA katanya: “Ketika kami sedang duduk bersama di sisi Rasulullah SAW, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: “Binasalah aku wahai Rasulullah.” Rasulullah SAW bertanya: “Apakah yang telah membinasakanmu?” Lelaki itu menjawab: “Aku telah bersetubuh dengan isteriku pada siang hari di bulan Ramadan.” Rasulullah SAW bertanya: “Mampukah kamu memerdekakan seorang hamba?” Lelaki itu menjawab: “Tidak.” Rasulullah SAW bertanya: “Mampukah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?” Lelaki itu menjawab: “Tidak.” Rasulullah SAW bertanya lagi: “Mampukah kamu memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin?” Lelaki itu menjawab: “Tidak.” Rasulullah SAW kemudian memberikan kepadanya suatu bekas yang berisi kurma lalu bersabda: “Sedekahkanlah ini.” Lelaki tadi berkata: “Apakah kepada orang yang paling miskin di antara kami ya Rasulullah? Demi Allah, tiada lagi di kalangan orang di Madinah ini yang lebih memerlukan selain daripada keluarga kami.” Mendengar ucapan lelaki itu Rasulullah SAW tertawa sehingga kelihatan sebahagian giginya, kemudian Baginda bersabda: “Pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri”.”

Pengajaran

1. Larangan melakukan hubungan suami isteri pada siang hari di bulan Ramadan. Kaffarah bagi yang melakukan pelanggaran itu ialah; Memerdekakan seorang hamba, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin.

2. Boleh memberikan sedekah kepada ahli keluarga sendiri. Ini menunjukkan hukum Islam itu bersifat fleksibel/anjal dengan mengambil kira sebab berlakunya suatu permasalahan. Dengan begitu, tahapan hukum yang akan dijatuhkan pada pesalah adalah berbeza antara satu dengan yang lainnya.

3. Anjuran memperbanyakkan amalan bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah individu yang paling dermawan semasa di bulan Ramadan.

4. Pembebasan daripada belenggu perhambaan kepada manusia adalah amat ditekankan. Meskipun jenis perhambaan yang dimaksudkan dalam konteks hadis ini sudah tiada, namun ianya masih relevan dengan bentuk perhambaan moden seperti yang disaksikan pada hari ini. Masih ramai orang fakir dan miskin yang hidup tertindas di bawah kuku besi orang kaya yang tamak haloba.

5. Keberanian yang ditunjukkan oleh lelaki ini perlu dicontohi oleh mana-mana individu yang melakukan jenayah. Malahan kejujurannya mengakui segala kesalahan boleh dijadikan sebagai pengajaran bagi pihak lain yang mendengar.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 4 : Perang

 

Terjemahan

Daripada [Ibn ‘Umar] dia berkata: “Ketika Rasulullah SAW berada di Taif (mengepung penduduk Taif), Baginda bersabda: “In shā’ Allah kita akan pulang esok.” Para sahabat bertanya: “Kami tidak akan berhenti (mengepung) sehingga kita dapat menaklukkannya.” Maka Nabi SAW bersabda: “Kalau begitu, pergilah kalian esok pagi untuk memerangi mereka.” Keesokan harinya mereka berangkat dan berperang dengan peperangan yang dahsyat sehingga mereka (sahabat) banyak yang terluka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Esok kita akan pulang In sha’ Allah.” ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: “Mereka pun terdiam dan Rasulullah SAW tertawa.

Pengajaran

1. Luasnya pandangan Rasulullah SAW mengenai kejadian yang bakal terjadi di masa hadapan.

2. Mengucapkan In shā’ Allah jika hendak melakukan sesuatu perkara di kemudian hari.

3. Kesungguhan para sahabat RA dalam memperjuangkan agama Allah SWT.

4. Anjuran mentaati perintah komander/pemimpin, walau dalam apa jua keadaan sekalipun.

 

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 3 : Wanita Quraisy

Terjemahan

Daripada [Muḥammad ibn Sa‘d], dari [Ayahnya] dia berkata: ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb RA pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW, (pada masa itu) di dekat Baginda ada beberapa wanita Quraisy yang sedang berbicara panjang lebar dan bertanya kepada Baginda dengan suara yang lantang. Ketika ‘Umar meminta izin kepada Baginda, mereka segera bersembunyi di sebalik tirai, lalu Nabi SAW mempersilakan ‘Umar untuk masuk. Ketika ‘Umar masuk, Rasulullah SAW tertawa sehingga ‘Umar berkata: “Demi ayah dan ibuku, apa yang membuat anda tertawa wahai Rasulullah?” Baginda SAW bersabda: “Aku hairan dengan mereka yang ada di sisiku, ketika mendengar suaramu mereka segera bersembunyi.” ‘Umar berkata: “Anda adalah orang yang lebih patut untuk disegani wahai Rasulullah!” Kemudian ‘Umar menghadapkan wajah ke arah wanita tersebut dan berkata: “Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi hawa nafsunya sendiri, apakah kalian segan denganku sementara kalian tidak segan kepada Rasulullah SAW?” Mereka pun menjawab: “Kerana kamu adalah orang yang lebih keras dan lebih tegas daripada Rasulullah SAW.” Rasulullah SAW bersabda: “Biarlah wahai Ibn al-Khaṭṭāb, demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya, selamanya syaitan tidak akan bertemu denganmu di satu jalan yang kamu lalui, melainkan syaitan akan melalui jalan selain jalanmu”.”

Pengajaran

1. Rasulullah SAW memberikan hak bersuara kepada wanita. Rasulullah SAW tidak menengking, melecehkan, apa lagi merendahkan wanita.

2. Rasulullah SAW sentiasa tersenyum dan menghadapi wanita secara lembut dan tenang. Pada hari ini, ketika  ramai suami yang menundukkan isteri mereka dengan janji syurga dan ancaman neraka, Rasulullah SAW justeru membenarkan dirinya untuk dituntut oleh wanita walau dengan suara mereka yang amat lantang.

3. Anjuran untuk meminta keizinan daripada tuan rumah untuk datang/masuk bertamu.

4. Konteks hadis ini menggambarkan semangat para wanita untuk menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan pendidikan bagi wanita adalah suatu perkara penting dalam agama. Keilmuan mereka amat ditagih oleh keluarga, suami, anak dan masyarakat sekelilingnya.

5. Kelebihan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb RA sebagai salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang digeruni sama ada dari kalangan manusia mahupun jin.

6. Bangsa manusia mempunyai kelebihan ke atas bangsa Jin/Syaitan.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 2 : Madu

Terjemahan

Dari [‘Āishah] Radiyallahu ‘Anha bahawa Rifā‘ah Al-Quraẓī telah menceraikan isterinya. Setelah perceraiannya berlalu, ‘Abd al-Raḥmān ibn Zubair menikahi isterinya Rifā‘ah. Lalu isterinya Rifā‘ah datang kepada Nabi SAW. ‘Āishah RA melanjutkan: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya wanita tersebut adalah isterinya Rifā‘ah, Rifā‘ah menceraikannya hingga jatuh talak tiga. Setelah itu, isterinya Rifā‘ah menikah dengan ‘Abd al-Raḥmān ibn Zubair. Dan dia, demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah bersamanya melainkan seperti hujung kain yang ini.” -sambil mengambil hujung jilbabnya- ‘Urwah melanjutkan: “Waktu itu Abū Bakar Radiyallahu ‘Anhu duduk di sisi Nabi SAW, sementara Khālid ibn Sa‘īd Radiyallahu ‘Anhu duduk di hadapan pintu bilik, supaya ia diizinkan masuk, tiba-tiba ia memanggil Abū Bakar RA: “Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak menegur apa yang telah ia katakan dengan begitu berani di sisi Rasulullah SAW?” Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda: “Sepertinya engkau hendak kembali kepada Rifā‘ah. Tidak, hingga engkau merasakan madunya ‘Abd al-Raḥmān ibn Zubair dan dia merasakan madumu”.”

Pengajaran

1. Wanita yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh suami yang telah mentalaknya, sehingga wanita tersebut menikah dengan lelaki lainnya dan telah bersama dengannya.

2. Rasulullah SAW menggunakan gaya bahasa perumpamaan yang amat halus bagi menggambarkan “persetubuhan” dengan “madu”.

3. Anjuran untuk menggunakan bahasa kiasan yang menunjukkan perhubungan mesra antara suami dengan isteri.

4. Berkaitan dengan kemusykilan terhadap amalan beragama, sifat malu seharusnya ditepis bagi memperoleh jawapan yang telus dan sebenar daripada sumber yang berautoriti.

5. Wanita dibenarkan membuka segala rahsia di sebalik bilik tidurnya kepada mahkamah dan perkara ini tidak mengurangkan atau menghilangkan sifat malunya. Malahan ianya adalah maruah yang mesti dipertahankan.

6. Menyatakan sesuatu perkara benar kadang-kadang terasa amat menyakitkan bahkan disalah faham oleh pihak lain. Walau bagaimanapun, ianya perlu dilakukan bagi mendapatkan kepuasan spiritual.

Please follow and like us:
0

Hadis Senyum 1 : Arab Badwi

Terjemahan

Daripada [Anas ibn Mālik] dia berkata: “Saya berjalan bersama Rasulullah SAW, ketika itu Baginda memakai kain (syal) Najran yang tebal hujungnya, lalu ada seorang Arab badwi (dusun) yang menemui Baginda. Orang tersebut terus menarik kain Rasulullah SAW dengan kuat. Anas melanjutkan: “Hingga saya melihat permukaan bahu Baginda membekas disebabkan hujung kain akibat tarikan Arab badwi yang kasar itu.” Arab Badwi tersebut berkata: “Wahai Muhammad berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah kepadamu.” Maka Baginda SAW menoleh kepadanya diiringi tawa kemudian meminta salah seorang sahabat untuk memberikan sesuatu kepadanya”.”

Pengajaran

1. Antara sunnah Rasulullah SAW dalam berpakaian adalah memakai kain (syal).

2.Tauladan kepada umat untuk bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Tidak mudah untuk menyalahkan pihak lain sebelum mengetahui sebab/alasan di sebalik suatu perbuatan.

3. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memahami karakteristik dan sikap orang Arab Badwi yang sememangnya agak kasar.

4. Anjuran untuk bersedekah/berbuat baik kepada orang lain. Melakukan perbuatan baik kepada seseorang yang pernah berbuat baik kepada kita adalah perkara biasa, tetapi berbuat baik kepada seseorang yang pernah berlaku buruk kepada kita adalah sesuatu yang luar biasa.

5. Anas ibn Mālik ibn Nadar ibn Damdam ibn Zaid ibn Ḥaram ibn Jundub ibn ‘Āmir ibn Ghanam ibn ‘Adī ibn Al-Najjār adalah salah seorang kerabat Rasulullah SAW daripada jalur isteri Baginda. Beliau juga murid, pengikutnya dan sahabat yang terakhir meninggal dunia. Anas RA sentiasa menemani Nabi SAW dengan sempurna. Ia benar-benar sempurna dalam bermulazamah kepada Baginda semenjak Baginda hijrah sehingga meninggal dunia. Dia juga banyak mengikuti peperangan bersama Baginda, dan termasuk di kalangan sahabat yang berbaiat di bawah pokok (Bai‘at Riḍwān).  

Please follow and like us:
0


Visitor counter

Visits since 2014

Your IP: 18.208.159.25

April 2018
M T W T F S S
« Feb   May »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial