No Picture

Hadis Senyum 12 : Junub

April 24, 2018 inhad-admin 0

Terjemahan  Daripada [‘Abd al-Raḥmān ibn Abzā], kami bersama ‘Umar, seseorang telah junub lalu datang kepada ‘Umar RA dan berkata: “Wahai Amirul Mukminin, mungkin kami akan tinggal selama للمزيد