Hadis Senyum 11 : Tayammum

Terjemahan

Daripada [‘Amrū ibn al-‘Āṣ] berkata: “Saya telah bermimpi (yang menyebabkan saya berhadas besar) pada suatu malam yang sangat sejuk semasa perang Zat al-Salasil. Lantaran berasa bimbang akan mati sekiranya saya mandi, saya pun bertayammum kemudian mengimamkan solat fardu Subuh kepada para Sahabat (yang ditugaskan mengawal keselamatan sempadan kota Madinah bersama) saya. Lalu (selepas kami kembali ke Kota Madinah) mereka menceritakan tindakan saya kepada Rasulullah SAW. Maka Baginda SAW bersabda kepada saya: “Wahai ‘Amrū! Engkau menjadi imam solat kepada para sahabatmu sedangkan engkau berjunub (dengan hanya bertayammum semasa kewujudan air)?” Saya pun menceritakan kepada Baginda berkenaan sebab yang menghalang saya untuk mandi dan saya berkata: “Sesungguhnya saya telah mendengar Allah SWT berfirman: (yang bermaksud): “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu kerana Allah Maha Mengasihani akan kamu.” Maka Rasulullah SAW tertawa dan Baginda tidak mengatakan apa-apa”.”

 

Pengajaran

1. Dibolehkan untuk bertayammum jika seseorang berada pada kadar suhu yang sangat sejuk dan menusuk tulang, sehingga sentuhan air pada tubuh badannya menyebabkan kengiluan dan menimbulkan kemudaratan yang lebih teruk. Meskipun pada masa yang sama, dia mempunyai kemampuan dari segi material untuk memanaskan air menjadi hangat.

2. Di beberapa kawasan, musim sejuk berlangsung agak lama. Hal ini menjadikan masalah jika mahu teruskan berwuduk. Jangankan menyentuh air, sekadar menyentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat sejuk. Tambahan pula tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk memasang alat pemanas air di rumah, seperti yang tinggal di kampung, gunung, hutan, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, mereka dibolehkan untuk bertayammum sebagai pengganti wuduk.

3. Ketika mendengar jawapan ‘Amrū ibn al-‘Āṣ RA yang menukil sepotong ayat al-Quran, Rasulullah SAW tidak mengatakan apa-apa yang menunjukkan tindakan sahabatnya itu dibenarkan (taqrir).

4. Larangan mencederakan diri sendiri.

5. Allah SWT amat Mengasihani hambaNya.

6. Semangat yang ditunjukkan oleh para sahabat untuk mengetahui jawapan sebenar dan dirujuk secara terus kepada Rasulullah SAW, meskipun persoalan yang ditanyakan itu berkaitan dengan sifat “malu” yang menjadi fitrah semula jadi manusia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *